Budući da je do 15. siječnja 1998. trebalo provesti  usklađivanje našeg Statuta s novim Zakonom o udrugama, sada smo dodali i Izmjene i dopune...

1) Statut udruge ljubitelja SF&F "Gaia" od 15. veljače 1996. godine

2) Izmjene i dopune Statuta od 18. prosinca 1997. godine