Tko je kriv:

Igor Griner - je preuzeo na sebe teški posao urednika papirne inačice "Via Galacitice", a svojim je hvalevrijednim doprinosom, radom i zalaganjem :-) postigao da se niženavedeni ne mora mučiti mrežnom pripremom većine materijala iz starih brojeva. Osim toga, načinio je i dojmljivu obradu logoa "Gaie", kojega možete vidjeti na stranici Udruge. Ako se jednom smiluje, možda ćete imati priliku stare brojeve čitati i u text-only inačici - uključujući tu i famozne brojeve 1 i 3.

Krunoslav Gernhard - je autarkičnim dekretom uzeo na sebe urednikovanje, pametovanje, kuknjavu, kompletni design i najveći dio htmliranja (živio FP Editor!) "Via Galactice", tako da sada, ako vam se nešto baš jako ne sviđa, ili ako primijetite kako je nešto trapavo i smotano urađeno, znate kome trebate poslati detaljni opis crknutog štakora u e-mailu.

I  naposlijetku, ali ne manje važno, urednik koristi priliku da se zahvali svima koji su svojim SF prilozima - dijelovima slagalice, sastavili i izgradili mrežnu "Via Galacticu", i nadam se da će to činiti i ubuduće.