- "Systematics-Frios", Osijek
- Videoteka "Tri Gracije", Osijek
- "Media Art", Osijek