Organizacijski odbor za EsseKon 2:

- Zvonimir Biber - predsjednik odbora, osnovna organizacija, kontakti sa sponzorima, Glasom Slavonije, HRT-om
- Tatjana Ivegeš - izložbe fotografija i crteža, kontakt s Gradskim radiom
- Davor Banović - desk, kontakti sa sponzorima
- Slaven Petrošević - transport i logistika
- Goran Damjanić - računalna igraonica, mreža
- Hrvoje Vrček - PSX, plakati, flyeri, ulaznice
- Igor Griner - grafička i tehnička pitanja
- Krunoslav Gernhard - web, oglasi, obavijesti, kontakti