Sigma 6

Izrada: 1.1995.
Tehnika: drvena boja + flomaster
Prgs: za retuš
Autor: Igor Tomić
Napomena: kompjutorska pozadina - Vlatko Kiefer
sigma6.jpg (72439 bytes)