"Noname", 1997.

(Linijska skica rašena rukom (olovkom), zatim skenirana i obojena / obrašena u Ph..., ovaj, jednom programu za obradu fotografija :-) )

novo.jpg (211461 bytes)