"Recon Bike", 1997.

Renderirana slika rađena u... hmm, jednome programu za 3d modeliranje, a zatim obrađena u Ph..., ovaj, jednom odličnom programu za obradu fotografija :-)