Atlanta

Izrada: 13-21.2.1994.
Tehnika: drvena boja
Prgs: za retuš
Autor: Igor Tomić
Napomena: kompjutorska pozadina - Vlatko Kiefer